کلیدواژه ,بررسی کنیم ,کلیدی long

‫وقتی که تحقیق کلیدواژه ای را‬ انجام میدهی ، با عبارتهای مختلفی روبرو میشویم‬ و این موضوع مهمی در مورد ‬کلمات کلیدی و چگونگی جستجو آنها میباشد‬.‬ برای توضیح کلمات کلیدی Long Tail،‬ باید به لیست برخی از کلیدواژه ها رفته‬ و بفهمیم که چه چیزی مهم است و هدفمان چیست.‬ مثلا اگر سئو‬ بخش مهمی از‬‬ جستجوی ماباشد‬  بنابراین باید هر‬ کلیدواژه ای که سئو سایت‬ و خدمات سئو‬ داشته باشد را بررسی کنیم و جمع آوری نماییم‬. بعد از اینکار میتوانیم لیست خود را بررسی کنیم.‬ یکی از کارهایی که مردم انجام میدهند‬ این است که به عبارتهای عمومی‬ که جستجوهای بسیاری دارند جذب میشوند‬ و این خیلی خوب است چون هزاران‬ جستجو برای این واژه وجود دارد.‬فست سئو منبع اصلی مطلب : فست سئو
برچسب ها : کلیدواژه ,بررسی کنیم ,کلیدی long
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : استفاده از کلمات کلیدی Long Tail